Όσπρια

Γίγαντες

Μαυρομάτικα

Ρεβύθια

Λούπινα

Μαύροι Γίγαντες

Χάντρες - Μπαρμπούνια

Φακές

Φασόλια Τσαλιά

Ρόβιτσα - Πράσινα

Φακές Κόκκινες

Φασόλια Μέτρια

Φασόλια Κόκκινα

Φάβα